Op. Dr. Mücahit Kabar

Sertleşme Problemleri

Sertleşme Sorunu (Erektil Disfonksiyon) Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Erkekte cinsel işlevin yerine getirilmesi için en önemli gösterge penis sertleşmesidir ve bu olayın yeteri zaman ve kıvamda sürdürülmesi gereklidir. Tıpta sertleşme problemi, erektil disfonksiyon olarak bilinmektedir ve önemli halk sağlığı problemidir. Konunun tek başına sertleşme problemi olarak algılanması eksikliktir ama halkımız ile iletişimde bu kavram kolay algılanmaktadır.

Sertleşme problemi; 40 yaş altı 10 erkekten yaklaşık 3-4 ünde, 40 yaş üstü ise 2 erkekten 1’inde görülmektedir.

Toplumda 18 yaş üzeri nüfusunun %30 kadarında hipertansiyon hastalığı vardır. Hipertansiyonda da %30 sertleşme problemi görülmektedir.

Erkek cinsel sağlığı;

 • Bedensel, ruhsal olarak iyi olmayı gerektirir.
 • Sosyoekonomik yeterli olmayı gerektirir.
 • Kadın ile bilgi ve davranışta eşlenik olmayı gerektirir.

Normal cinsel performans;

Her iki taraf için tatmin edici cinsel ilişki için psikolojik enerji, bedensel güç ve penis sertleşme olarak tanımlanır.

Normal cinsel performans içinse;

 • Psikolojimizin
 • Sinir sistemimizin
 • Damar sistemimizin
 • Cinsel hormonal sistemimizin sağlam olması gerekmektedir.

Asıl seks organı beynimizdir. Penis sadece beynin isteklerini yerine getiren bir “emireri”dir. Penis 15-20 cm uzunluğunda 3 adet kalem şeklinde çubuktan, her bir çubuk ise sünger şeklinde damarlardan oluşmaktadır. Yani penis tama yakın “damarsal bir organdır”. Duygusal istekler sinirler aracılığı ile penise kan dolmasını ve sonuçta sertleşmeyi sağlarlar. Çünkü sertleşme hormonal, duygusal, damarsal ve sinirsel bir olaydır.

Erkek cinseliğindeki risk faktörleri

 • Yaş
 • Sigara
 • Alkol
 • Madde bağımlılığı
 • Psikolojik sorunlar
 • Hipertansiyon
 • Diyabet
 • Obezite
 • Diğer kronik hastalıklar

Rutin kan tetkikleri; Kalp-damar, metabolik hastalıklar, obezite, diyabet vb hastalıkların tanınması için

 • Penil renkli dopler-ultrason; Penis damarlanması, kan damarlarından geçen kan akımının değerlendirilmesi.
 • Mümkünse eşler birlikte doktora başvurmalı. Konu erkek cinsel sağlığı olsa bile sonuç her iki cinsi ilgilendirmektedir.

Sık yapılan hatalar

 • Gereksiz ilaç kullanmak.
 • Başvuru zincirinde doktoru devre dışı bırakmak.
 • Her 3 erkekten 2’si doktora başvurmadan aktardan ve internetten ne olduğu belirsiz ilaçlar almaktadırlar.

Bu konuda kullanılan ilaçların çoğu sahtedir ve güven sömürüsüne dayanır; ”Tüm ilaçlar bitkiden yapılır, bitkiler ise zararlı değildir” dogmatik düşüncesi her zaman doğru değildir.

 • Cinsel sağlığını konu dışı kişilere emanet etmek.
 • Pornografik yaklaşımlar.
 • Seks ile ilgili bazı şehir efsanelerine inanmak.

Yukarıdaki hatalardan sizi konu ile ilgili eğitimini almış üroloji uzmanları koruyabilir. Cinselliğimiz pornoya, seks tacirlerine, aktara ve diğer şifacılara bırakılacak kadar önemsiz değildir.

Bazı tedavi yöntemleri;

 • İnsana sevmeyi, paylaşmayı ve empati yapmayı öğretmek. Unutulmamalıdır ki “aşktan üstün sertleştirici” yoktur.
 • Ağız yoluyla alınan ilaçlar; Tip 5 fosfo diesteraz ilaçlar (sildenafil,tadalafil, vardenafil, udenafil) temastan 1 saat önce kullanılır.
 • Vakum cihazları
 • Penis içine enjeksiyon.
 • Penis derisine ilaçlı bant tedavisi.
 • Penis içine üretradan uygulanan hap tedavisi.
 • Penis vaskülarizasyon tedavisi.
 • Penil protez tedavisi.

Son söz; İyi bir cinsel yaşam herkesin hakkıdır, mutlaka sağlıklı bir biçimde toplumumuzun kurallarına göre yaşanmalıdır. Penil sertleşme tedavisinde yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda davranılmalı ve aklımızı kullanmalıyız. Televizyonumuzu uzaktan kumanda cihazı ile açıp kapayabiliriz ama penisin böyle bir kontrol cihazı asla yoktur ama “sevgi ve uzlaşma “penil sertleşmenin vitamini gibidir.