Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Bölümü, solunum sistemi ile ilgili sağlık sorunlarında uzman hekim kadrosu ve modern teknolojik donanımı ile hizmet vermektedir.

 • Akciğer Kanseri Tanı Ve Tedavisi
 • Allerjik Akciğer Hastalıklarının (Allerjik Astma, Allerjik Rhinitis) Tanı Ve Tedavisi
 • Obstrüktif Akciğer Hastalıkları (Astım, KOAH, Bronşektazi) Tanı Ve Tedavisi
 • Kronik Öksürükler, Akciğeri Etkileyen Gribal Enfeksiyonlar
 • Pnömoni (Zatürre)
 • Plörezi (Akciğer Zarında Sıvı Birikmesi)
 • Tüberküloz (Verem)
 • Akciğer Kisti (Kist Hidatik)
 • İnterstisyel Akciğer Hastalığı (İAH, İpf)
 • Sarkoidoz (Tüm Doku Ve Organları Tutabilen Ve Nedeni Tam Olarak Bilinmeyen, Sistemik Bir Hastalıktır)
 • Pnömotoraks (Akciğerin Sönmesi)
 • Pulmoner Emboli (Akciğer Embolisi)
 • Solunum Yetmezlikleri
 • Sigara Bağımlılığı, Sigaraya Bağlı Hastalıklar Ve Sigara Bırakma Yöntemleri
 • Solunum Fizyoloji Laboratuvarı Biriminde Solunum Fonksiyon Testleri (SFT)
 • Allerji Testleri (Deri Prick Testi)
 • Bronkoskopi Ve Torasentez (Akciğerden Sıvı Alınması) Ünitesi

 

Göğüs Hastalıkları bölümünde yapılan tetkikler:

Her türlü kan tetkiki ve akciğer röntgen grafileri, Akciğer tomoğrafisi, Akciğer Sintigrafi tetkikleri

Balgamda kültür ve tüberküloz tetkikleri (ARB ve tüberküloz kültürü)

Allerjik kan tetkikleri (Total IgE, Spesifik IgE)

Allerji deri testi (Deri Prick Test)

Solunum Fonksiyon Testi (SFT), Reversibiliteli SFT

Fiberoptik Bronkoskopi (FOB)

Torasentez (Plevral mai) tetkikleri

Bölüm Doktorları