Op. Dr. Mücahit Kabar

Fleksible Üreterorenoskopi

Lazerle özel cihazla böbrek içinde taş kırılması

NEDİR?

Esnek üreteroskop ince fiber optik bir teleskopun üretra (idrar kanalı) yoluyla mesaneden böbreğe uzatılması yöntemidir (şekle bakınız). Bu aletin çapı 2mm’den incedir ve skopinin esnek(kıvrılabilir) yapısı sayesinde tüm böbrek boşaltım sisteminin görüntülenmesini sağlar. Alet üzerindeki mikro çalışma kanalları lazer kablolarının (0.3 mm çapında) taşların parçalanması amacıyla gönderilmesini sağlar ve mikro sepetler (1 mm’den küçük genişlikte) ile taş parçaları çıkarılır. 3 cm’ye kadar olan böbrek taşları ESWL yöntemine alternatif olarak bu yöntem ile tedavi edilebilir.

BU YÖNTEMİN AVANTAJLARI NELERDİR?

  • Herhangi bir kesi uygulamadan üretral açıklığı giriş noktası olarak kullanarak taş tedavisi imkanı sağlar
  • Yüksek başarı oranı olan bir tekniktir (95% üstünde)
  • Üreter üst uç(böbreğe yakın bölgede) takılan taşlar için de kullanılabilmektedir. • Üreteri aşırı kıvrımlı ve/veya dar olan kişilerde taşa ulaşabilmeyi sağlayan yüksek teknıolojili bir alettir. • Tek günlük operasyon şeklinde yapılabilir

DEZAVANTAJLARI NELERDİR?

  • ESWL Şok dalga litotripsiye göre daha girimsel bir yöntemdir.
  • Genel (yada spinal) anestezi gereklidir

OPERASYON ÖNCESİ NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Esnek üreteroskopi işlemi genel anestezi altında uygulanacağı için, tedavi öncesi 6 saat yeme-içme (su da dahil olmak üzere) kesilmelidir.Herhangi başka bir hastalık nedeniyle düzenli kullanılan ilaçlar sadece bir yudum su ile alınabilir, bu duruma istisna olarak kan sulandırıcı ajanlar (warfarin, aspirin, clopidogrel v.b.) alınmamalıdır.  Bu gibi ilaçların işlemden 7 gün önce alımı durdurulmalıdır.

İŞLEM NASIL UYGULANIR?

Cerrahiden önce sizden ayrıntılı tıbbi geçmiş öyküsü alacak olan anestezist ile konuşursunuz. Bu kişi siz genel anestezi altındayken sizin güvenliğinizden sorumludur.

İşlem genellikle 60-90 dakika sürer ve böbreğin boşaltım kanalına esnek bir teleskopla girilir ve Holmium lazerle taş(lar) milimetrik boyutlara parçalanır. İşlem sırasında idrar kanallarının durumuna bağlı olarak taş parçaları çıkarılabilir; sonrasında ise  böbrekte ufalanan taşların dökülmesi beklenir.Böbreğin boşaltımının sağlanması ve böbrek içerisindeki ufak taş parçalarının atılımını kolaylaştırması için geçici bir stent- Double J stent (J Uçlu Tüp) takılmaktadır.

OPERASYON RİSKLERİ NELERDİR?

Bu yöntem genel olarak çok güvenli bir operasyon olarak görülür. İşleme bağlı olarak enfeksiyon, hafif kanama ve çok nadiren  üreterin zedelenmesi  görülebilir.

İŞLEM SONRASI

Operasyon sonrasında hafif ağrı, sık idrara çıkma isteği ve idrarda az miktarda kan görmek normaldir. Bu ilerleyen günlerde düzelecektir.  Böbrekteki milimetrik taş fragmanları işem sonrası döküleceğinden idrarda kum şeklinde partiküller görülebilir. Ayrıca işlemden sonra idrar yolu stenti (Double-J Stent) takıldığından Double J stente bağlı geçici belirtiler görülebilir. (İdrar yolu stenti bilgilendirme kağıdına bakınız).

OPERASYON SONRASI DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Operasyon sonrasında gerekli izlem düzenlemeleri konusunda bilgilendirileceksiniz.  Günde en az 3-5 litre su içmelisiniz . Anestezi maddesi verileceği için 24 saat boyunca araç kullanamazsınız.