Op. Dr. Mücahit Kabar

Erkeklerde Rutin Prostat Kontrolü

Gelişen tanı ve tedavi yöntemlerine rağmen maalesef ülkemizde bireysel önlem ve farkındalık yeterli değildir. Günümüzde dünyanın her yerinde erkeklere rutin olarak uygulanan serum PSA ve 1 dakikalık rektal prostat muayenesi, erken evre tümörlerin yakalanmasına olanak verirken prostat kanserine bağlı ölümlerde de belirgin bir düşüş sağlar.

YAŞLA BERABER PROSTAT KANSERİ GELİŞME RİSKİ ARTAR

45 yaş üzeri bütün erkeklerin kanda PSA tetkiki ile beraber yılda bir kez prostat muayenesi yaptırması gerekmektedir.

Prostat kanseri, erken teşhis edilebilen ve erken teşhisin getirdiği avantajlarla, gelişen yeni ve modern tedavi yöntemleri sayesinde kanser hastalığı tedavi edilirken çok çekinilen fonksiyon kayıpları da gelişmeden kanserden kurtulma şansı yüksek bir hastalıktır. Günümüzde dünyanın her yerinde erkeklere rutin olarak uygulanan serum PSA ve 1 dakikalık rektal prostat muayenesi, erken evre tümörlerin yakalanmasına olanak verirken prostat kanserine bağlı ölümlerde de belirgin bir düşüş sağlıyor. Maalesef ülkemizde hala sosyal çekinceler ve fonksiyon kaybı olacağı kaygıları ile doktora başvurularda gecikmeler olmakta ve bu da erken teşhis ve modern tedavi yöntemlerinin getirdiği avantajların kaçmasına neden olmaktadır.

Ailesinde, özellikle birinci derece akrabalarında prostat kanseri öyküsü bulunanların yüksek risk grubunda bulunmaktadırlar ve risk grubundaki hastaların rutin kontrolü 40 yaşında başlaması gerekmektedir.

Yaşla beraber prostat kanseri gelişme riski artar. Hormonal etkiler, aşırı testosteron, hormon bağımlı prostat kanserini teşvik eder. Diyette kırmızı et ve doymuş yağ ağırlıklı beslenmenin ve obezitenin prostat kanseri ile ilişkili olduğu düşünülür. İdrar yapmaya başlama güçlüğü veya yapamama, az miktarda ve kesik kesik idrar yapma, geceleri sık idrara çıkma ihtiyacı, sertleşmede güçlük ve ağrı, idrar veya menide kan görülmesi, sırt bölgesi, kalçalar veya üst uyluklarda ağrı ya da hareket güçlüğü gibi belirtilerin birinin dahi görülmesi halinde hemen doktora başvurulmalıdır.